ครงการทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์กำแพงเพชร (เกาะเสือ) โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือ หมู่ที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562

0
1063

เรียน นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชรและผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
– เพื่อโปรดทราบ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
นายนิตพิฐพนธ์ คูรัตนศิริ นายกอบต.ทรงธรรม นายวิชาญ คุทธะสาน ปลัดอบต.ทรงธรรม พร้อมด้วย นางธีราภรณ์ เสรีรัตนเสถียร ผอ.กองการศึกษา พนักงานส่วนตำบล จัดทำโครงการทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์กำแพงเพชร (เกาะเสือ) โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือ หมู่ที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ