การลดอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม

0
122
การลดอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง