กำหนดการมอบแว่นสายตายาว

0
16
#ประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงพื้นที่มอบแว่นสายตายาวให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสนับสนุนแว่นสายตายาว ตามโครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาของประชาชนในพื้นที่ตำบลทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
#วันที่8 กันยายน 2563 9.00น.-11.00น. หมู่ที่2 ณ ศาลาวัดราษฎร์เจริญพร
11.00น.-12.00น. หมู่ที่1 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
13.00น.-14.00น. หมู่ที่12 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
14.00น.-15.00น. หมู่ที่3 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน SML
#วันที่9 กันยายน 2563 9.00น.-10.00น. หมู่ที่4 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
10.00น.-11.00น. หมู่ที่10 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
11.00น.-112.00น. หมู่ที่9 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
13.00น.-14.00น. หมู่ที่5 ณ ศาลาวัดคลองลึกสามัคคีธรรม
14.00น.-15.00น. หมู่ที่7 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
15.00น.-16.00น. หมู่ที่11 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
#วันที่10 กันยายน 2563 9.00น.-10.00น. หมู่ที่8 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
10.00น.-11.00น. หมู่ที่6 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน