ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม

ที่อยู่ : 95 หมู่8 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 055 851 145 / 055 851 152
โทรสาร : 055 851 145 / 055 851 152
Web Site : www.songtham.go.th
E-mail
tambon.songtham@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม