หมู่ที่ 1 ขนมไทยโบราญ


หมู่ที่ 2 กระทงเปลืกข้าวโพด


หมู่ที่4 น้ำดื่ม


หมู่ที่5 สบู่สมุนไพร


หมู่ที่6 เหรียญโปรยทาน


หมู่ที่7 น้ำพริก


หมู่ที่ 8 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถัก


หมู่ที่9 น้ำยาล้าง


หมู่ที่10 น้ำมะพร้าวสกัดเย็น


หมู่ที่ 11 ไม้


หมู่ที่12 พวงมาลัย